ADI og sødemidler


EASIS bruger udelukkende de intensive sødemidler, som er godkendt af EU og Fødevarestyrelsen i Danmark.

Små mængder med stor evne

Alle sødestoffer har et E-nummer, der viser, at de er bedømt og godkendt af EU’s fødevaresikkerhedsorganisation EFSA. Ved en sådan godkendelse tildeles E-nummeret en såkaldt ADI værdi (Acceptabel Daglig Indtagelse), som er det maksimum, man må indtage på én dag. For at sikre, at befolkningen ikke får for meget af E-nummeret i forhold til ADI værdien, er der udarbejdet en såkaldt positivliste, der regulerer hvor meget af det enkelte E-nummer, man må tilsætte til de forskellige fødevarekategorier.

ADI værdien fastsættes ud fra forsøg, hvor et ”no effect level” fastlægges som den dosering, hvor man netop ikke kan spore nogen sundhedsmæssig påvirkning. Dette niveau (mg/kg kropsvægt pr. dag) dividerer man derefter med en sikkerhedsfaktor på 100 for at få ADI værdien.

I EASIS skal vi sikre, at der ikke er risiko for at overskride ADI værdien ved brug af vores produkter. Det vigtigste i den forbindelse er, at vi maksimalt tilsætter den dosering sødestof, som positivlisten angiver, til det enkelte produkt. Men vi skal også sikre, at man ikke overstiger ADI af et givet E- nummer ved større indtag af vores produkter i løbet af en dag. Vi beregner derfor mængderne af de forskellige E-numre ved indtag af store mængder af EASIS produkter.

Testmenu

Som eksempel har vi udarbejdet en testmenu med mængder af EASIS produkter, der næppe er nogen, der spiser på én dag. Ved indtag af denne testmenu, har vi beregnet, hvor tæt man kommer på det maksimale daglige indtag. Som det kan ses nedenfor, er acesulfam K det sødestof en kvinde på 60 kg, der spiser testmenuen, får mest af. Hun kommer op på 21 % af ADI værdien for acesulfam K. For aspartam ligger indtaget på 0 % af ADI værdien (vi har kun aspartam i to produkter, nemlig Perfect Strø og Sødetabs) og for sucralose på maksimalt 7 % af ADI værdien. Der er derfor stadig en stor sikkerhedsmargin op til ADI værdierne – og endnu en sikkerhedsmargin på en faktor 100 op til ”no effect level” for de tre sødestoffer.

Så i forhold til hvad du normalt vil drikke og spise i løbet af en dag, er der lang vej til at nå de tilladte niveauer. Også selvom du skulle spise og drikke en portion af alle de nævnte EASIS produkter i løbet af én dag, kommer du ikke i nærheden af de fastsatte sikkerhedsmarginer.